TÄISKASVANUTE TÄIENDKOOLITUS

MTÜ Arengukeskus Edusamm (registrikood: 80555717) poolt loodud Erahuvikool Edusamm (koolitusluba 3.06.2019 nr 1.1-3/19/112) pakub oma klientidele keeleoskustasemetel A2, B1, B2 ja C1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitusi(koolitusluba 1.06.2020 nr 1.1-3/20/131).        
Erahuvikooli  pidaja  MTÜ Arengukeskus Edusamm üürib õppevahenditega varustatud õppeklassi Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis (aadressil Puru tee 38, Kohtla-Järve , Ida-Virumaa, 31024) ja  Kohtla-Järve Vahtra Loomekeskuses (aadressil Endla 4, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, 30323).
Õppetöö toimub õpperühmades või individuaalselt. On võimalik ka distantsõpe.
Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel, mis on avaldatud kodulehel Koolituskalender .
Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
 • Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus.
 • Õppe kogumaht on 250 akadeemilist tundi, millest 200 akadeemilist tundi on kontaktõpe ja 50 akadeemilist tundi on iseseisev töö.
 •  
 • Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus.
 • Õppe kogumaht on 260 akadeemilist tundi, millest 200 akadeemilist tundi on kontaktõpe ja 60 akadeemilist tundi on iseseisev töö.
 •  
 • Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus.
 • Õppe kogumaht on 450 akadeemilist tundi, millest 250 akadeemilist tundi on kontaktõpe ja 200 akadeemilist tundi on iseseisev töö.
 •  
 • Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus.
 • Õppe kogumaht on 500 akadeemilist tundi, millest 250 akadeemilist tundi on kontaktõpe ja 250 akadeemilist tundi on iseseisev töö.
 

ÕPPEKORRALDUS
REGISTREERIMINE
TUNNIPLAAN
HINNAD

Õppekavad:

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus
Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus
Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus
Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus