Koolitusloa andmed

 
Haridus- ja Teadusministeerium
1.    KANTSLERI KÄSKKIRI 3.06.2019 nr 1.1-3/19/112
Erahuvikool Edusamm  (registreerimisnumber: 1.1-3/19/112 )
Õppekava „Eesti keel teise keelena“ (kood: 210318) 
Õppekava „Varsti kooli!“ (kood: 210319)

2.    KANTSLERI KÄSKKIRI 1.06.2020 nr 1.1-3/20/131
Tegevusloa number 131
Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus (EHISe ID:274042)
Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus (EHISe ID:274041)
Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus (EHISe ID:274043)
Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus (EHISe ID:274133)

 EHISe andmed:

1.Õppeasutus: Erahuvikool Edusamm
Õppekava kood: 210319
Õppekava nimetus: Varsti kooli!
Registreeritud. 3.06.2019

2. Õppeasutus: Erahuvikool Edusamm
Õppekava kood: 210318
Õppekava nimetus: Eesti keel teise keelena
Registreeritud. 3.06.2019

3.Tegevusloa number: 131
  EHISe ID: 274042
  Nimetus: Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus
  Tegevusloa liik: Eesti keele tasemeeksami koolituse tegevusluba
  Käskkirja number: 131
  Käskkirja kuupäev: 1.06.2020

4. Tegevusloa number: 131
  EHISe ID: 274041
  Nimetus: Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus
  Tegevusloa liik: Eesti keele tasemeeksami koolituse tegevusluba
  Käskkirja number: 131
  Käskkirja kuupäev: 1.06.2020

5. Tegevusloa number: 131
  EHISe ID: 274043
  Nimetus: Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus
  Tegevusloa liik: Eesti keele tasemeeksami koolituse tegevusluba
  Ministri käskkirja number: 131
  Ministri käskkirja kuupäev: 1.06.2020

6. Tegevusloa number: 131
  EHISe ID: 274133
  Nimetus: Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus
  Tegevusloa liik: Eesti keele tasemeeksami koolituse tegevusluba
  Ministri käskkirja number: 131
  Ministri käskkirja kuupäev: 1.06.2020